จาก bootstrap มา tailwind css นั้น easy!30 October 2020Programing

จาก bootstrap มา tailwind css นั้น easy!

ถ้าใครสนใจหรืออยากศึกษา css framework ตัวอื่นเพิ่มเติมก็อยากจะแนะนำตัวนี้ นอกจาก bootstrap แล้วตัวนี้ก็เป็นอีกตัวที่น่าใช้งาน เพราะว่า class ที่ใช้ก็ไม่แตกต่างจาก bootstrap มากเราไม่ต้องจำ class ใหม่ เพราะ class ตัวนี้เป็นชื่อที่คล้าย bootstrap และชื่อตรงตัวมากเราสามารถจำมาใช้ได้ง่ายๆ เช่น bootstrap จะเป็น .text-uppercase ใช้สำหรับทำตัวหรือให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ถ้าเราใช้ tailwind เราจะใช้ .uppercase แทน หรือ font-weight-bold ก็จะเป็น font-bold

ก่อนจะใช้งานเราก็มาลง tailwind css กันก่อนเลย

Installation

สำหรับ html ทั่วไป

<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/tailwindcss/dist/tailwind.min.css">

สำหรับ es6 คลิก

อันแรก

LAYOUT

ภายใต้เมนูหลักของ layout จะเป็นโค้ดที่คนตัดหน้าเว็บอย่างเราๆใช้บ่อยมากในการจัดหน้าเว็บ

Layout tailwind css menu

เช่นตัว container นี้เองก็ใช้ชื่อเดียวกับ bootstrap สิ่งที่เปลี่ยนคือ breakpoint ในการกำหนด responsive แต่ละ devices

ของ bootstrap breakpoint จะเป็น

bootstrap container breakpoint
bootstrap breakpoint

ของ tailwind css breakpoint จะเป็นการกำหนดค่าในลักษณะของ max-width

tailwind container breakpoint
tailwind container breakpoint

แต่ก็ยังสามารถแก้กำหนดค่าใหม่ให้ได้ง่ายๆ โดยการเขียน tailwind.config.js เพื่อรองรับหน้าจอที่ต้องการ https://tailwindcss.com/docs/container#customizing

GRID

tailwind css เองก็มี grid layout เป็น grid 12 column เหมือน bootstrap เลย ใช้งานง่ายมาก

tailwind grid menu

patten คือ grid-cols-{n} เราอยากได้กี่ column ก็ใส่ตัวเลขลงแทนตัว {n} เลย

<div class="grid grid-cols-3 gap-4">
 <div>1</div>
 <div>2</div>
 <div>3</div>
 <div>4</div>
 <div>5</div>
 <div>6</div>
 <div>7</div>
 <div>8</div>
 <div>9</div>
</div>

จากโค้ดก็เราต้องการให้ก้อนนี้มี 3 column ดังภาพ

tailwind grid response

สำหรับการทำ responsive ของ tailwind สำหรับทุก class ของ tailwind ใช้เพียง sm:, md:, lg: และ xl: ใส่เข้าไปข้างหน้า class ที่เราต้องการให้ใน device นั้นเป็น

<div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 md:grid-cols-3 lg:grid-cols-4 xl:grid-cols-6">
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
 <div></div>
</div>

ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นดังนี้

screen xl grid-cols-6

ที่จอคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ขนาด 1280px ขึ้นไปจะแสดง 6 column

screen lg grid-cols-4

4 column แสดงผลที่จอคอมพิวเตอร์ขนาดจอที่ 1024px แต่ไม่ถึง 1280px หรือการแสดงผลแนวนอนใน ipad และ tablet

3 column การแสดงผลแนวตั้งใน ipad และ tablet 768px

Colors ที่มีมาให้

tailwind colors
tailwind colors
tailwind colors
tailwind colors

ส่วนของการใช้สี

กรณีเป็นตัวหนังสือทั่วไปสามารถใช้ .text-{color} ได้เลย หรือถ้าต้องการสีอ่อนลงสามารถใช้ .text-opacity-{amount} ได้เลยโดยไม่ต้องเขียนใหม่ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสีพื้นฐานที่เขามีให้ส่วนสีอื่นๆเรายังต้องเขียนเหมือนเดิม

tailwind css text color

สำหรับใครต้องการ Gradient แต่ขี้เกียจเขียนเอง(เอ๊ะ) ตัว tailwind css เองก็มีมาให้ใช้ร่วมกับ Background Image

Background image ใช้ class bg-gradient-{direction}

background image properties

เพียงใช้ from-{color} เช่น .from-red-500 จะได้สีตามภาพ

bg-color_from-red-500
<div class="h-24 bg-gradient-to-r from-red-500"></div>

หรือจะใส่ของสีก็ทำได้ end color ลงไปด้วย to-{color} ตัวอย่างเช่น

<div class="h-24 bg-gradient-to-r from-teal-400 to-blue-500"></div>
from-teal-400 to-blue-500

หรือจะใส่มากกว่า 2 สี Middle color ให้ใช้ via-{color}

<div class="h-24 bg-gradient-to-r from-purple-400 via-pink-500 to-red-500"></div>
from-purple-400 via-pink-500 to-red-500

ในบทความนี้อาจจะไม่ได้อธิบายหมดเนื่องจาก class ที่ tailwind มีให้ค่อนข้างเยอะครอบคลุมที่ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น whitespace, transform, cursor, pointer transtion animation และอื่นๆ อีกมามาย สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://tailwindcss.com/docs/installation

tailwind css เหมาะกับคนที่ต้องการประหยัดเวลาในการเขียน css ขึ้นมาใหม่ครอบคลุมที่จำเป็นต้องใช้งานพอสมควร เช่น svg เราสามารถเพิ่ม Stroke ให้ได้อีกด้วย ในกรณี responsive นั้นเพียงแค่เลือกใช้และกำหนดค่าที่เราต้องการแสดงผล tailwind css นั้นเป็น css เพียวๆ ไม่มีทั้ง jquery หรือ javascript มาให้ใครจะใช้อะไรกับโปเจ็คลักษณะไหนก็ลองคิดคำนวณดูกัน

สำหรับใครที่มองหาตัวอย่าง template อยู่ : https://www.tailwindtoolbox.com/templates/app-landing-page

ก่อนหน้า
ถัดไป