เกี่ยวกับพวกเรา

ก่อตั้งปี 2553, พวกเราพร้อมให้บริการด้าน Web development, Mobile application และ Network solution

“อนาคตคือสิ่งที่รอไม่ได้ แต่พวกเราจะสร้างอนาคตขึ้นมาเอง"

ขั้นตอนการทำงาน

01.

สอบถาม

สอบถามในสิ่งที่คุณต้องการจะทำ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และความเข้าใจในโปรเจคของคุณ

02.

สุมหัว

รวบรวมปัญหา และสิ่งที่คุณต้องการต่างๆ นำมาคิดวิเคราะห์ร่วมกันภายในทีม เพื่อหาเครื่องมือที่เหมาะสมให้กับโปรเจคของคุณ

03.

ลงมือทำ

เสนอเครื่องมือ หรือวิธีแก้ไขปัญหาของโปรเจค และจัดทำออกมาให้โปรเจคของคุณสำเร็จ

“พวกเราเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับโปรเจคของคุณ”

สุดยอดทีมงาน

คมกฤษณ์ เลิศประเสริฐ

คมกฤษณ์ เลิศประเสริฐ

iOS dev.

รังสฤษดิ์ ไชยเวศ

รังสฤษดิ์ ไชยเวศ

network engineer

วิทย์ชัยวัช สกุลทองอร่าม

วีรวิชญ์ ภาคทวี

manager

นันทวุฒิ พุทธเสน

นันทวุฒิ พุทธเสน

ux/ui

อานนท์ กิจเลิศผล

อานนท์ กิจเลิศผล

Front-end dev.

วิทย์ชัยวัช สกุลทองอร่าม

วิทย์ชัยวัช สกุลทองอร่าม

Back-end dev.

ณัฐพล ประมูลสิน

ณัฐพล ประมูลสิน

Android dev.

who?

เรารอคุณอยู่...คลิกสิ

โปรดเรียกใช้พวกเราสำหรับโปรเจคของคุณ

อย่าลังเลที่จะสอบถาม หากมีข้อสงสัยในโปรเจคของคุณปรึกษาพวกเราได้ ฟรี!!!