ร่วมงานกับเรา

อนาคตที่ร่วมกันสร้างขึ้นมาได้เอง

ตำแหน่งที่เปิดรับ

iOS Developer 1 ตำแหน่ง

 • เรียนจบวุฒิอะไรไม่สำคัญ
 • มีความรู้เกี่ยวกับ objective-C
 • เข้าใจโครงสร้างต่างๆ ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเป็นอย่างดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ Maps/Location
 • มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Push notification
 • สามารถประยุกต์ social network api ได้ เช่น facebook หรือ twitter
 • ใช้ Google หรือ Stackoverflow เป็น
 • มีความรับผิดชอบและกระตือรื้นร้นในการทำงาน รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

Back-end Developer 1 ตำแหน่ง

 • เรียนจบวุฒิอะไรไม่สำคัญ
 • ประสบการณ์การทํางานในสายงานเกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
 • เข้าใจโครงสร้างต่าง ๆ ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเป็นอย่างดี
 • มีความรู้ในเรื่อง PHP, JSON, Web Service , MongoDB
 • มีความรับผิดชอบและกระตือรื้นร้นในการทำงาน รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • ใช้ Google หรือ Stackoverflow เป็น
 • มีความรู้ใน Laravel Framework

อย่ารอช้าส่งข้อมูลมาหาพวกเราได้เลย