Central Tham

  0
  Screen Shot Centraltham.com

  โครงการเซ็นทรัลทํา โดย Central Group คือโครงการช่วยเหลือสังคม ในรูปแบบ CSV โดยการเข้าไปพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าของชุมชน หลายๆแห่ง และมีเว็ปไซต์เป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ และซื้อขาย สินค้าของโครงการ รวมถึงการพัฒนาไปสู่ระบบกลางในการระดมทุน จากภาคเอกชนอื่นๆที่ต้องการมีส่วนร่วมในโครงการ

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here

  14 + 15 =