Twin Synergy

portfolio

Crystal Reward

ผลงานปี 2016 “Crystal Reward” หรือ Loyalty Program บน Mobile Application สําหรับสมาชิกห้างสรรพสินค้า Crystal Park ทุกสาขา ใช้เเทนบัตรสมาชิกเดิม เพื่อช่วย ให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างสะดวก เช่นการรับคะแนนด้วยการสแกน QR Code ใช้คะแนนเพื่อ เเลกรับสิทธิประโยชน์ต่างๆดว้ ยรูปแบบ E-Voucher รวมถึงฟีเจอร์ Lucky Draw เพื่อให้ สมาชิกได้ร่วมสนุกได้บน Application เป็นต้น

Crystal Reward มาพร้อมกับระบบจัดการบน Website โดยถูกพัฒนาขึ้นตามความ ต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ระบบสามารถทํางานเพื่อตอบโจทย์สําหรับทุกฝ่ายได้ ใช้ งานง่าย มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง

ก่อนหน้า
ถัดไป
ผลงาน

ผลงาน

website

Atime.live

website

website

Spicydisc

website

website

Smaklen.club

website

website

Brandthink shop

website