Twin Synergy

portfolio

EBA

E-Sports Battle Arena หรือ EBA คือ Platform สําหรับการจัดการแข่งขัน E- Sports บน Mobile Application เพื่อแก้ปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการ แข่งขัน ทั้งในฝั่งของผู้จัดการแข่งขันและในฝั่งของนักกีฬา โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะ สร้างให้เกิดมาตราฐานและสร้างโอกาสให้กับสมาชิกได้ก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอี สปอร์ตเด็มตัว

EBA Mobile พัฒนาขึ้นในปี 2019 และเปิดให้ใช้งานได้ เมื่อต้นปี 2020 โดยมีผู้ใช้ งาน2ฝั่งคือผจู้ัดการเเข่งขันหรือHostที่สามารถสรา้งทัวร์นาเมนต์ได้โดย ระบบมีจะฟีเจอร์ต่างๆที่รองรับการจัดการแข่งขันแบบมืออาชีพ และ ฝั่งของผู้เล่น หรือนักกีฬาที่สามารถสร้างโปรไฟล์ได้สร้างทีมได้ชวนเพื่อนเขา้ทีมได้เป็นต้น

ก่อนหน้า
ถัดไป
ผลงาน

ผลงาน

website

Atime.live

website

website

Spicydisc

website

website

Smaklen.club

website

website

Brandthink shop

website