Kickdudes

    0

    Kickdudes Application คือแอพพลิเคชันชวนเพ่ือนเตะบอล หนึ่งใน ผลงานที่ภาคภูมิใจของเรา ที่ได้รับรางวัล Thailand ICT Award 2015 และ 2016 ในสาขา E-Community และ สาขา Start Up ที่มา พร้อมกับ features ต่างๆ ที่ตอบโจทย์ Life Style ของคอบอลทั้ง หลาย ไม่ว่าจะเป็นการแมทช์ชวนเพ่ือน การจองสนามผ่านแอพฯ ท่ีมี มากกว่า 120 สนามทั่วกรุงเทพ และมี ระบบหลังบ้านในการจัดการ สนามเพื่อความสะดวกให้กับสนามทุกสนามในะรบบอีกด้วย