การใช้งาน cmd และ entrypoint ใน Dockerfile

0
dockerfile-cmd-vs-entrypoint

ใน Dockerfile จะมีคำสั่งสองคำสั่งที่ทำงานคล้ายกันมากคือ CMD และ ENTRYPOINT ซึ่งโดยวิธีใช้ทั้งสองอันจะเป็นการเรียกชุดคำสั่ง (command หรือ executables) สุดท้ายก่อนที่ docker จะสร้าง container ขึ้นมา

ทั้ง cmd และ entrypoint มีวิธีการเขียนดังนี้

CMD ["executable", "arg1", "arg2"]
ENTRYPOINT ["executable", "arg1", "arg2"]

เวลาตอนสร้าง Container ขึ้นมามันก็จะถูกเรียกใช้แบบนี้

CMD executable arg1 arg2
ENTRYPOINT executable arg1 arg2

CMD

CMD เอาไว้กำหนด default executable หรือ default arguments ให้กับ Dockerfile ของเรา เช่น

Default executable

CMD ["node", "index.js"]

Default arguments

โดยเราจะใช้งานร่วมกับ ENTRYPOINT

CMD ["index.js"]
ENTRYPOINT ["node"]

Entrypoint

ENTRYPOINT เอาไว้กำหนด default executable ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับ CMD ได้ โดยให้ CMD เป็นตัวกำหนดค่าพารามิเตอร์ให้ ENTRYPOINT ดังตัวอย่างก่อนหน้านี้ หรือเรียกใช้งานแบบนี้ก็ได้

ENTRYPOINT ["node", "index.js"]

ตัวอย่างการใช้งาน

เรามาดูตัวอย่างการใช้งาน CMD และ ENTRYPOINT กันว่ามันทำงานยังไง โดยผมจะใช้คำสั่ง cowsay และ screenfetch เป็นตัวอย่างการแสดงผล

ตัวอย่างที่ 1

ใช้ CMD กำหนด default executable ให้ทำการสร้างไฟล์ชื่อ Dockerfile-cmd แล้วใส่คำสั่งดังนี้

FROM debian:jessie-slim

RUN apt-get update && \
 apt-get install -y --no-install-recommends \
 cowsay \
 screenfetch && \
 rm -rf /var/lib/apt/lists/*

ENV PATH "$PATH:/usr/games"
CMD ["cowsay", "Yo, CMD !!"]

สร้าง Image: docker build -t demo:cmd -f Dockerfile-cmd .

สร้าง Container: docker run --rm demo:cmd

เราจะได้ผลลัพธ์ดังนี้

$ docker run --rm demo:cmd
 ____________
< Yo, CMD !! >
 ------------
    \  ^__^
     \ (oo)\_______
      (__)\    )\/\
        ||----w |
        ||   ||

อย่างไรก็ตามเราสามารถใส่ command อันใหม่แทนได้ โดยพิมพ์ต่อท้าย docker run --rm demo:cmd screenfetch -E

เราจะได้ผลลัพธ์ดังนี้

$ docker run --rm demo:cmd screenfetch -E
     _,met$$$$$gg.      @0cc9e5da8bca
   ,g$$$$$$$$$$$$$$$P.    OS: Debian 
  ,g$$P""    """Y$$.".   Kernel: x86_64 Linux 4.15.0-72-generic
  ,$$P'       `$$$.   Uptime: 4h 0m
 ',$$P    ,ggs.   `$$b:  Packages: 106
 `d$$'   ,$P"'  .  $$$   Shell: 
  $$P   d$'   ,  $$P   CPU: Intel Core i5-8250U CPU @ 3.4GHz
  $$:   $$.  -  ,d$$'   RAM: 4334MB / 7873MB
  $$\;   Y$b._  _,d$P'   
  Y$$.  `.`"Y$$$$P"'     
  `$$b   "-.__       
  `Y$$            
   `Y$$.           
    `$$b.          
     `Y$$b.         
      `"Y$b._       
        `""""  

ตัวอย่างที่ 2

เรามาลองใช้งาน ENTRYPOINT ในการกำหนด default executable กัน ให้สร้างไฟล์ชื่อ Dockerfile-entry แล้วพิมพ์ดังนี้

FROM debian:jessie-slim

RUN apt-get update && \
 apt-get install -y --no-install-recommends \
 cowsay \
 screenfetch && \
 rm -rf /var/lib/apt/lists/*

ENV PATH "$PATH:/usr/games"
ENTRYPOINT ["cowsay", "Yo, Entrypoint!!"]

สร้าง Image: docker build -t demo:entry -f Dockerfile-entry .

สร้าง Container: docker run --rm demo:entry

เราจะได้ผลลัพธ์ดังนี้

$ docker run --rm demo:entry
 __________________
< Yo, Entrypoint!! >
 ------------------
    \  ^__^
     \ (oo)\_______
      (__)\    )\/\
        ||----w |
        ||   ||

แต่คราวนี้ถ้าเราอยากจะใส่ command ชุดใหม่ไปแทนแบบ CMD มันจะไม่สามารถทำได้ แต่จะเป็นการส่งค่า arguments ไปแทน เช่น docker run demo:entry screenfetch -E

เราจะได้ผลลัพธ์ดังนี้

$ docker run --rm demo:entry screenfetch -E
 _________________________________
< Yo, Entrypoint!! screenfetch -E >
 ---------------------------------
    \  ^__^
     \ (oo)\_______
      (__)\    )\/\
        ||----w |
        ||   ||

ตัวอย่างที่ 3

เรามาลองใช้งาน ENTRYPOINT และ CMD ด้วยกัน ซึ่งการใช้งานแบบนี้หาก ENTRYPOINT ถูกกำหนดแล้ว CMD จะถูกมองให้เป็น arguments ไปยัง ENTRYPOINT ทันที ให้สร้างไฟล์ชื่อ Dockerfile-cmd-entry แล้วพิมพ์ดังนี้

FROM debian:jessie-slim

RUN apt-get update && \
 apt-get install -y --no-install-recommends \
 cowsay \
 screenfetch && \
 rm -rf /var/lib/apt/lists/*

ENV PATH "$PATH:/usr/games"

CMD ["Yo, CMD!!"]
ENTRYPOINT ["cowsay", "Yo, Entrypoint!!"]

สร้าง Image: docker build -t demo:cmd-entry -f Dockerfile-cmd-entry .

สร้าง Container: docker run --rm demo:cmd-entry

เราจะได้ผลลัพธ์ดังนี้

$ docker run --rm demo:cmd-entry
 ____________________________
< Yo, Entrypoint!! Yo, CMD!! >
 ----------------------------
    \  ^__^
     \ (oo)\_______
      (__)\    )\/\
        ||----w |
        ||   ||

ซึ่งเราสามารถแทนค่า arguments ที่กำหนดไว้ใน CMD ได้ง่ายๆ ดังนี้ docker run --rm demo:cmd-entry Overriding arg passed in cmd

เราจะได้ผลลัพธ์ดังนี้

$ docker run --rm demo:cmd-entry Overriding arg passed in cmd
 ________________________________________
/ Yo, Entrypoint!! Overriding arg passed \
\ in cmd                 /
 ----------------------------------------
    \  ^__^
     \ (oo)\_______
      (__)\    )\/\
        ||----w |
        ||   ||

ก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับ CMD และ ENTRYPOINT

Happy docker 🙂

Thanks: dev.to/lasatadevi/docker-cmd-vs-entrypoint-34e0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twenty − sixteen =