ทำเว็บให้เร็วขึ้นด้วยการบีบอัดรูปให้เล็กลงทั้งเว็บ

0
increase-speed-web-compress-jpeg

ลูกค้ามีเว็บไซต์เดิมที่ใช้งานอยู่แล้ว และทีมเราได้รับงานมาพัฒนาต่อให้มี features ต่างๆ มากขึ้น โดยเว็บตัวนี้เป็นลักษณะให้ผู้คนสามารถมาเขียนบทความลงในเว็บได้เลย ทำให้ตัวเว็บจะมีบทความเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ และที่สำคัญรูปก็จะเยอะตามจำนวนบทความที่เกิดขึ้นด้วย

ทีมผมได้ลองใช้ Google page speed ช่วยทดสอบและวิเคราะห์เว็บไซต์เดิมพบว่ารูปเก่าๆ นั้นมีขนาดที่ใหญ่มากเกินความจำเป็น ผมเลยคิดว่าต้องหา script มาเพื่อลดขนาดรูปทั้งหมดก่อนแล้ว

ลดขนาดรูปทั้งเว็บด้วย Jpegoptim

Jpegoptim เป็นคำสั่งที่ไว้ลดขนาดรูป .jpeg ได้ซึ่งจะทำให้รูปที่ได้ไม่เสียคุณภาพลงด้วย และจะได้ขนาดรูปที่เล็กลงทำให้เว็บไซต์โหลดเร็วขึ้นตามมา

สำหรับคนที่ใช้งานบน Ubuntu server สามารถติดตั้งได้ตามนี้

sudo apt-get install jpegoptim

วิธีใช้ jpegoptim ลดขนาดรูปก็พิมพ์คำสั่งดังนี้

jpegoptim sample.jpg

แต่ผมต้องการลดขนาดรูปทุกรูปที่อยู่ในโฟสเดอร์ที่ต้องการ ต้องเขียน script ขึ้นมาดังนี้

#/bin/bash

optimize() {
 jpegoptim *.jpg --strip-all
 for i in *
 do
  if test -d $i
  then
   cd $i
   echo $i
   optimize
   cd ..
  fi
 done
 echo
}
optimize

สมมติว่าให้ชื่อไฟล์ jpeg-compress.sh ให้นำ script ไปวางไว้ในโฟสเดอร์ที่ต้องการแล้วเรียกใช้ดังนี้

chmod +x jpeg-compress.sh./jpeg-compress.sh

Thanks: jmperezperez.com/jpegoptim-optimize-jpg-page-speed

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × three =