โครงสร้างโปรเจ็ค Dockerfile สำหรับ Microservice13 September 2019DevOps

โครงสร้างโปรเจ็ค Dockerfile สำหรับ Microservice

โครงสร้างการใช้งาน Dockerfile และ docker-compose.yml ในโปรเจ็คเล็กๆ นั้นโดยปกติ โครงสร้างจะเป็นแนวนี้

myapp/
 - appcode/
 - Dockerfile
 - docker-compose.yml

และใน docker-compose.yml จะเขียนแบบนี้

version: '3'

services:
 myapp:
  build: '.'

แต่หากเราจะต้องทำหลาย services ขึ้นมาในโปรเจ็คเดียว หรือทำเป็น Microservice เราสามารถทำโครงสร้างของโปรเจ็คได้แบบนี้

โครงสร้างโปรเจ็คสำหรับ Microservice

myapp/
 - auth/
  - Dockerfile
 - billing/
  - Dockerfile
 - contact/
  - Dockerfile
 - user/
  - Dockerfile
 - docker-compose.yml

สังเกตุว่าในแต่ละ service จะมี Dockerfile ของตัวมันเองเพราะแต่ละ service อาจจะมีภาษาที่แต่ต่างกันได้ แต่เราจะจัดการพวกนี้ทั้งหมดผ่าน docker-compose.yml ไฟล์เดียวแบบนี้

version: '3'

services:
 auth:
  build: './auth'
 billing:
  build: './billing'
 contact:
  build: './contact'
 user:
  build: './user'

ในการเขียนลักษณะนี้จะเป็นการไปเรียก Dockerfile ในแต่ละ service มาทำงานทำให้เราสามารถจัดการได้ผ่าน docker-compose.yml ไฟล์เดียว และแต่ละ service ก็สามารถคุยผ่าน network ภายในได้เลย จากปกติต้องเรียกเป็น ip หรือโดเมน ถ้าในลักษณะนี้เราสามารถเรียกผ่านชื่อ service นั้นๆ ได้เลย

ก่อนหน้า
ถัดไป