วิธีการคัดลอกไฟล์จาก Container20 September 2019DevOps

วิธีการคัดลอกไฟล์จาก Container

ในบ้างครั้งเราได้ทำการสร้าง docker container ขึ้นมา แล้วเราอยากนำไฟล์จากเครื่องเราเข้าไปยัง Container ที่ทำงานอยู่ หรือนำไฟล์ใน Container ที่ทำงานอยู่ออกมาที่เครื่องเรา เราสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยคำสั่ง docker cp

นำไฟล์จาก Container มาเครื่องเรา

$ docker cp container_name:/tmp/ ./home/

นำไฟล์จากเครื่องเราไปยัง Container

$ docker cp ./home/ container_name:/tmp/

จบสำหรับเทคนิคสั้นๆ 🙂

ก่อนหน้า
ถัดไป