ล้างพื้นที่บน Gitlab-runner27 September 2019DevOps

ล้างพื้นที่บน Gitlab-runner

สัปดาห์ที่แล้วอยู่ดีๆ pipeline บน gitlab ก็ดังพัง และไม่ทำงานโดนมันบอกว่าพื้นที่เต็มผมก็เลยเข้ามาดู Gitlab-ruuner ที่ได้ทำการติดตั้งไว้ใช้เองภายในบริษัทดู ก็พบว่าเนื้อที่มันเต็มจริงๆ

$ df -h
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda1    155G 154G 1.2G 100% /

ก็เลยลองเดาว่าพื้นที่เต็มมันน่าจะเกิดจาก docker image ที่โหลดมาใช้แล้วไม่ได้ทำการเคลียทิ้ง

$ docker system df
TYPE        TOTAL        ACTIVE       SIZE        RECLAIMABLE
Images       181         2          112.6GB       112.5GB (99%)
Containers     2          0          0B         0B
Local Volumes    0          0          0B         0B
Build Cache     0          0          0B         0B

ผมเลยทำการจัดการลบ docker image ที่ไม่ได้ใช้ซะด้วย docker system prune -f แล้วรอสักพักให้มันทำงาน เราก็จะได้พื้นที่กลับมาแล้ว

$ docker system df
TYPE        TOTAL        ACTIVE       SIZE        RECLAIMABLE
Images       28         0          18.32GB       18.32GB (100%)
Containers     0          0          0B         0B
Local Volumes    0          0          0B         0B
Build Cache     0          0          0B         0B

$ df -h
Filesystem   Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda1    155G  54G 102G 35% /

เท่านี้เราก็จะได้พื้นที่กลับมาแล้ว…

ก่อนหน้า
ถัดไป