สั่ง Stop container หลายๆ ตัวพร้อมกันด้วยคำสั่งเดียว12 December 2019DevOps

สั่ง Stop container หลายๆ ตัวพร้อมกันด้วยคำสั่งเดียว

Docker สามารถที่จะ Stop containers ได้โดยการระบุชื่อ container ไปตรงๆ ได้เลย เช่น docker container stop container_name หรือระบุเป็น ID docker container stop container_id แต่มันสามารถ Stop ได้ทีละตัวเท่านั้น

ถ้าเกิดเรามี Container หลายตัวที่มีชื่อคล้ายกัน เช่น nginx-1, nginx-2 หรือ nginx-3 แล้วเราต้องการ Stop ที่เดียวเลยทำไงดี? ก็พิมพ์

$ docker container stop nginx-1
$ docker container stop nginx-2
$ docker container stop nginx-3

ไปสามรอบเลยไง… ฮาๆ

จะบ้าหรอ…ในวันนี้เราขอเสนอคำสั่งสั้นๆ นำไปใช้งานได้เลย ดังนี้

ดู Contiainers ที่ทำงานก่อน

$ docker container ls
CONTAINER ID    IMAGE        COMMAND         CREATED       STATUS       PORTS        NAMES
385f96392393    nginx:1.15-alpine  "nginx -g 'daemon of…"  12 minutes ago   Up 12 minutes    80/tcp       nginx-3
0d4eb386dfc5    nginx:1.15-alpine  "nginx -g 'daemon of…"  12 minutes ago   Up 12 minutes    80/tcp       nginx-2
0e58414970f0    nginx:1.15-alpine  "nginx -g 'daemon of…"  12 minutes ago   Up 10 minutes    80/tcp       nginx-1

จะเห็นว่ามีอยู่ 3 อันที่ทำงานอยู่

Stop containers แบบใช้ wild card pattern

ทำการ Stop มันซะด้วยคำสั่ง

$ docker container stop $(docker container ls -q --filter name=nginx*)

โดย name=nginx* ให้เปลี่ยน nginx ได้ตามชื่อ Contianer ที่ต้องการเลย

Happy docker 🙂

ก่อนหน้า
ถัดไป