ปรับแต่ง Vscode สำหรับ Front-end developer29 April 2020Programing

ปรับแต่ง Vscode สำหรับ Front-end developer

นอกจากผมจะต้องดูแลเรื่อง DevOps แล้วในบ้างครั้งผมก็ต้องมาช่วยน้องๆ ในทีมเขียน Front-end บ้างเพราะผมโตมาจากสาย front-end developer และเครื่องมือที่ไว้ใช้เขียนโปรแกรมก็คือ Vscode

โดย Vscode นั้นมี Extension ให้ใช้งานเยอะมากๆ (กอไก่ล้านตัว) ซึ่งผมจะมาบอกว่า Extension ตัวไหนที่เหมาะสำหรับคนเขียน Front-end กันบ้าง มีดังนี้…

1. Bracket Pair Colorizer 2

แยกสีตัวปีกกา
แยกสีตัวปีกกา

มันเอาไว้แยกสีให้กับตัวปีกกา (bracket) เพื่อให้เรามองเห็นสะดวกขึ้น

code --install-extension CoenraadS.bracket-pair-colorizer-2

2. Markdownlint

ผมติดการเขียน markdown ไปแล้วเพราะต้องเขียนพวก readme.md บ่อยๆ มันจึงมีประโยชน์มากในไฮไลท์สี markdown ให้

code --install-extension DavidAnson.vscode-markdownlint

3. ESLint

eslint ไว้ให้เราเขียนโค้ดตามกฎมาตรฐานต่างได้ถูกต้อง

code --install-extension dbaeumer.vscode-eslint

4. Githistory

ตามชื่อเลยครับไว้ดูข้อมูล git ต่างๆ ใน repo ที่เราทำงานอยู่

code --install-extension donjayamanne.githistory

5. Gitlens

ผมชอบมากเพราะมันสามารถดู history ของการแก้ไขแต่ละบรรทัดหรือแต่ละไฟล์ได้เลย สะดวกโครตๆ และมีความสามารถอื่นอีกเพียบ

code --install-extension eamodio.gitlens

6. Prettier – Code formatter

จัดโค็ดเราให้สวยงามดูง่ายมากขึ้นรองรับหลายภาษาเช่น JavaScript, TypeScript, Flow,  JSX, JSON, CSS, SCSS, Less, HTML, Vue , Angular, GraphQL, Markdown, YAML

code --install-extension esbenp.prettier-vscode

7. Indent-rainbow

ทำสีสรรค์ให้กับ indent ของเรา ทำให้มองเห็นได้ง่ายขึ้น

แยกสีแต่ละ indent ให้เลย
แยกสีแต่ละ indent ให้เลย
code --install-extension oderwat.indent-rainbow

8. gitignore Generator

ตัวสร้าง .gitignore ให้เราง่ายโครตๆ สมมติเราเขียน nodejs อยู่แล้วอยากรู้ว่ามาตราฐานเขา ignore อะไรบ้าง เพียงแค่พิมพ์บอกมัน มันจะก็สร้าง .gitginore สำหรับ nodejs มาให้เลย โดยอิงตาม gitignore.io

gitignore generator
gitignore generator
code --install-extension piotrpalarz.vscode-gitignore-generator

9. Sass

ไว้สำหรับ syntax highlighting, autocomplete และ snippets ให้กับไฟล์ .sass

code --install-extension robinbentley.sass-indented

10. Code Spell Checker

ไว้สำหรับตรวจสอบคำภาษาอังกฤษว่าเขียนถูกต้องไหม

code --install-extension streetsidesoftware.code-spell-checker

11. Change-case

เปลี่ยนรูปแบบฟอร์นให้เป็น พิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก ได้ง่ายๆ

เปลี่ยนรูปแบบฟอร์น
เปลี่ยนรูปแบบฟอร์น
code --install-extension wmaurer.change-case

12. JavaScript (ES6) code snippets

สำหรับคนเขียน javascript ต้องใช้

code --install-extension xabikos.JavaScriptSnippets

13. Reactjs code snippets

สำหรับคนเขียน reactjs ต้องใช้

code --install-extension xabikos.ReactSnippets

14. Vscode-styled-components

หันมาเขียน styled-components กันเหอะ 🙂

code --install-extension jpoissonnier.vscode-styled-components

มาดูในส่วนของการปรับแต่งค่าของ vscode ในไฟล์ setting.json ว่ามีอะไรบ้าง

 • ที่อยู่ใน OSX  $HOME/Library/Application\ Support/Code/User/settings.json
 • ที่อยู่ใน Linux ~/.config/Code/User/settings.json
{
  "git.autofetch": true,
  "workbench.iconTheme": "material-icon-theme",
  "workbench.editor.highlightModifiedTabs": true,
  "workbench.colorTheme": "Dracula Soft",
  "files.associations": {
    "Dockerfile*": "dockerfile"
  },
  "vsicons.dontShowNewVersionMessage": true,
  "emmet.includeLanguages": {
    "html": "html",
    "javascript": "javascriptreact",
    "css": "css",
    "sass": "sass",
    "scss": "scss"
  },
  "emmet.triggerExpansionOnTab": true,
  "editor.fontSize": 16,
  "editor.wordWrap": "on",
  "editor.tabSize": 2,
  "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode",
  "editor.formatOnSave": true,
  "editor.formatOnPaste": true,
  "editor.minimap.enabled": false,
  "editor.cursorBlinking": "smooth",
  "editor.cursorSmoothCaretAnimation": true,
  "editor.cursorStyle": "line",
  "editor.renderIndentGuides": true,
  "editor.suggestSelection": "first",
  "vsintellicode.modify.editor.suggestSelection": "automaticallyOverrodeDefaultValue"
}
 • workbench.editor.highlightModifiedTabs ทำให้ tab ของ vscode มีสีตอนเราอยู่ใน tab นั้นๆ
 • vsicons.dontShowNewVersionMessage เวลา extension มีการ update มันจะมีคำว่า new version แสดงมา ผมรำคาญก็เลยปิดซะ ฮาๆ
 • emmet.includeLanguages เปิดการใช้งาน emmet ให้กับภาษาที่เขียน ใครสงสัยว่า emmet คืออะไรดูเอา https://emmet.io/
emmet
emmet
 • emmet.triggerExpansionOnTab ใช้งาน Tab ให้กับ emmet
 • editor.wordWrap ถ้าโค็ดมันแสดงผลยาวเกินหน้าให้ขึ้นบรรทัดใหม่เลย
 • editor.tabSize กำหนดจำนวนช่องว่างตอนกด Tab ผมว่า 2 กำลังสวย
 • editor.defaultFormatter เลยตัวจัดการ format โค็ดเรา ผมก็เลยเลือกเป็น esbenp.prettier-vscode ที่ติดตั้งไว้
 • editor.formatOnSave เวลากดบันทึกไฟล์มันจะจัด format ให้อัตโนมัติ
 • editor.formatOnPaste เวลาที่เรา copy โค็ดมาจากไหนก็ตาม แล้วมา paste ไว้มันก็จัด format ให้อัตโนมัติ
 • editor.minimap.enabled ปิด minimap ขวามือ
minimap
minimap
 • editor.cursorBlinking ทำให้ตัว cursor ของ vscode ดู smooth ขึ้น
 • editor.cursorSmoothCaretAnimation ตอนเราเลื่อน cursor ให้มันดูลื่นขึ้น ไม่รู้อธิบายยังไง ลองทดสอบเอาละกัน ฮาๆ

ลองนำไปใช้งานกันดูนะครับแล้วการเขียนโค็ดของเราจะสนุกมากขึ้น 🙂

ก่อนหน้า
ถัดไป